top of page

egersund

racketklubb

Innkalling til årsmøte i Egersund Racketklubb 2023 

Til medlemmene i Egersund Racketklubb - 16.02.2024 Egersund 

Innkalling til årsmøte i Egersund Racketklubb 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Racketklubb  
 

Årsmøtet avholdes 19. mars kl 19.00 på Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, 4370 Egersund.    
 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.2024 til post@egersundtennis.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg
 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på egersundtennis.no og det vil også bli lagt ut papirutgave i miljørommet på B&G Racketsportsenter. 
 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egersund Racketklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Egersund Racketklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 
 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Egersund Racketklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på telefon 91913788 eller post@egersundtennis.no 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret   

Inkalling-Årsmøte.jpg
294584874_1516388835446128_1135106240168973791_n (1).jpg

vi jobber KONTINUERLIG for et godt miljø i klubben vår

Støtt ERK ved å kjøpe

andeler i klubben!

Les hvordan HER!

bottom of page