BLI MEDLEM

BLI MEDLEM I KLUBBEN

Det finnes mange gode grunner til å bli medlem i Egersund Racketklubb, både for hver enkelt og for klubben:

• Rabatt på leie av time i tennishallen

• Minimum en treningstime i uken med profesjonell trener for alle juniorer

• Gratis å spille på utebanene så lenge de er åpne. Dette er litt væravhengig, men normalt sett skal banene være tilgjengelige fra begynnelsen av mai til slutten av september

• Nøkkelkort til utebaner utleveres til hvert medlem ved registrert innbetaling av medlemskontigent

 

HVORDAN BLIR JEG MEDLEM?

For å bli medlem kan du ta kontakt med:

Hovedtrener:  

Oddvin Helleren,

E-post: oddvin.helleren@dabb.no 

Telefon: 91 85 83 32

 

Klubbens leder: 

Bernt Ludvig Wetteland 
E-post: bernt.ludvig.wetteland@dabb.no  
Telefon: 48 11 99 43

 

Daglig leder:

Arve Gohn

post@egersundtennis.no ,

Telefon: 41203719

 

Du kan også skrive deg på en påmeldingsliste som henger på oppslagstavla i inngangspartiet til Tennishallen.