KLUBBEN VÅR

VÅRT ANLEGG

Egersund Racketklubb har 2 grusbaner ute, og 3 baner inne. 

Banene ute ligger praktfullt og godt skjermet for vind. 

Innendørsbanene har Rebound Ace dekke. Dette er et utrolig behagelig dekke.

 

Vi har også 3 squashbaner, miljørom og garderober i hallen.

 

Jubileumsåret 2017 - klubben er 100 år!

10. mai 1917 ble det stiftet en ny tennisklubb som fikk navnet 

Lawn-tennisklubben. Da lå banen på Nyeveien, på et areal mellom veien og Skytterhuset.

 

Grunnen var eid av Egersund Skytterlag. I 1946 ble klubben tilsluttet Rogaland Idrettskrets og Norges Tennisforbund, og samtidig ble klubbens navn endret til Egersund Tennisklubb, og lovene justert.

 

Klubben ble etter hvert større, hadde behov for mer plass, og flyttet til Lagård. Baneanlegget med 3 baner sto ferdig i 1981. I 1984 sto et nytt klubbhus ferdig på samme sted, mens en tennishall med 2 baner og garderober sto ferdig i 1990. Anlegget ble gitt navnet Egersund Tennissenter. 

 

I 2006 sto en squashhall i tilknytning til tennishallen ferdig. Anlegget skiftet navn til Egersund Squash- og Tennissenter. I 2010 ble det besluttet å forandre navnet til Egersund Racketklubb, som den heter i dag.

 

I 2016 overtok Egersund Racketklubb aktiva og driften til Egersund Bordtennisklubb. Egersund Racketklubb er i dag en organisasjon med 3 avdelinger: tennis, squash og bordtennis.

 

Klubben er i dette året (2017) fylt 100 år. Det er blitt laget en flott bok i anledning dette jubileet, og her kan en lese mer om historien.

Boken kan kjøpes ved henvendelse til: post@egersundtennis.no  Medlemspris kr. 230,-