top of page
Search

ÅRSMØTE

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Racketklubb. Årsmøtet avholdes 29. mars kl 19.00 på Langholmen Panorama, Langholmveien 6, 4373 Egersund.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.2022 til post@egersundtennis.no. Det ønskes at mal brukes, be om mal fra daglig leder.


Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på egersundtennis.no og det vil også bli lagt ut papirutgave i miljørommet på B&G Racketsportsenter.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egersund Racketklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Egersund Racketklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Egersund Racketklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes

på telefon 91913788 eller post@egersundtennis.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretbottom of page