top of page
Search

Innkalling ekstraordinært årsmøte 30.11.2021 kl 19

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte. Se saksliste under. Komplette årsmøtepapirer ligger tilgjengelig i miljørommet på B&G Racketsportsenter. Det kan også lastes ned fra denne linken. ​ Saksliste 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Velge dirigent. 3. Velge protokollfører. 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne sakslisten. 7. Vedtak om medlemskontingenter for 2022 8. Forslag om utbygging av uteanleggetbottom of page