top of page
Search

PROTOKOLL - ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 29. mars kl 19.00 på Langholmen Panorama, Langholmveien 6, 4373 Egersund.

Klubben ønsker å takke alle medlemmer som møtte for et fint årsmøte, og med hyggelig «drøs» etterpå. Årsmøteprotokoll finner du her

Vi gratulerer både medlemmer som fikk utdelt ulike priser, men også de som stod på valg.

Vi vil også takke Langholmen Panorama for flotte lokaler og glimrende bevertning.

På bildet finner dere:

Starter øverst fra venstre:

William Tengs - Årest spiller

Simon Hetland - Innsatspokal

Eigil Andersen - Miljøpris

Tatjana Derksen - Blomster for innsats

Forann fra venstre:

Sindre O. Blitzner - Årets Fremgang

Kristoffer Haneferd - Fair Play.

Andreas Olaussen - Treningspokal
bottom of page