Priser for medlemskap 2020

Tennis Familie:  kr 1500,-
Tennis Seniorer: kr 1050,-
Tennis Juniorer: kr 950,-

Tennis Barnetennis: 400,-
Tennis Pensjonister: kr 750,-

Squash Familie:  kr 950,-
Squash Seniorer: kr 700,-
Squash Juniorer: kr 500,-
Squash Pensjonister: kr 650,- 

Bordtennis Familie: kr. 600,-

Bordtennis Seniorer: kr. 500,-

Bordtennis Juniorer: kr. 350,-

Bordtennis Pensjonister: kr. 450,-  

Priser i Padelhallen, Squashhallen og Tennishallene fra 01.07.20

Sesongen for faste timer i hallene er som hovedregel inndelt slik:

1 halvår: 01.01. til og med 30.06.

2 halvår: 15.08. til og med 31.12.

Priser i Padelhallen, Squashhallen og Tennishallene for 1 times spilletid pr. bane: 

JUNIORER / PENSJONISTER

Medlem: faste timer: 90,-  Strøtimer: 110,-

Ikke-medlem: faste timer: 110,-  Strøtimer: 130,-

SENIORER

Medlem: faste timer: 100,-  Strøtimer: 120,-

Ikke-medlem: faste timer: 140,-  Strøtimer: 160,-

Badminton spilles på egne baner i Tennishallen.

Bordtennis spilles fortrinnsvis på 1 av banene i Squashhallen.

NÆRINGSLIVET, SKOLER M.V.

Prisene avtales i hvert enkelt tilfelle av lederen, eventuelt i samarbeid enten med daglig leder eller nestlederen. Fra 1. april hvert år må de som skal spille i squash- og/eller tennishallen, ha betalt medlemskontingent for det aktuelle året dersom de skal betale medlemspriser. Dette gjelder både for faste timer og for strøtimer. Vedtatt av hovedstyret 08.06.2016.

ÅRSKORT FOR JUNIORER

Ved kjøp av et årskort for kr. 600,- kan en juniorspiller spille så mye en ønsker i løpet av et kalenderår når det er ledig baner i tennishallen. Årskortinnehaverne må imidlertid vike plass for spillere som har betalt for å spille i tennishallen, eller 
dersom hallen av andre grunner er opptatt/disponert til annet formål. 

 

NØKKELKORT
Nøkkelkort kan kjøpes for kr. 300,- for de som har årskort eller faste timer.