Priser for medlemskap 2019

Tennis Familie:  kr 1300,-
Tennis Seniorer: kr 950,-
Tennis Juniorer: kr 850,-

Tennis Barnetennis: 350,-
Tennis Pensjonister: kr 650,-

Squash Familie:  kr 950,-
Squash Seniorer: kr 700,-
Squash Juniorer: kr 500,-
Squash Pensjonister: kr 650,- 

Bordtennis Familie: kr. 600,-

Bordtennis Seniorer: kr. 500,-

Bordtennis Juniorer: kr. 350,-

Bordtennis Pensjonister: kr. 450,-  

Priser i squash-og tennishallen fra 01.01.19

 

I squashhallen er sesongen som hovedregel inndelt slik:

1. halvår: 1. januar til og med 30. juni. 2. halvår: 16. august til og med 31. desember. 

 

I tennishallen er sesongen som hovedregel inndelt slik:

1. halvår: 1. januar til og med 3. juni 2. halvår: 01.09. til og med 21. desember.

 

Priser i squash- og tennishallen for 1 times spilletid pr. bane:

Ønsker en 1 bord i bordtennis, blir det halvpris av nedenstående priser. Ønsker en 2 bord blir det like priser som nedenunder.

JUNIORER / PENSJONISTER

Medlem: faste timer: 85,-. Strøtimer: 105,-.

Ikke-medlem: faste timer: 105,-. Strøtimer: 125,-.

SENIORER

Medlem: faste timer: 95,-. Strøtimer: 115,-.

Ikke-medlem: faste timer: 135,-. Strøtimer: 155,-.

Se ellers priser for medlemmer her.

NÆRINGSLIVET, SKOLER M.V.

Prisene avtales i hvert enkelt tilfelle av lederen, eventuelt i samarbeid enten med daglig leder eller nestlederen. Fra 1. april hvert år må de som skal spille i squash- og/eller tennishallen, ha betalt medlemskontingent for det aktuelle året dersom de skal betale medlemspriser. Dette gjelder både for faste timer og for strøtimer. Vedtatt av hovedstyret 08.06.2016.

ÅRSKORT FOR JUNIORER

Ved kjøp av et årskort for kr. 600,- kan en juniorspiller spille så mye en ønsker i løpet av et kalenderår når det er ledig baner i tennishallen. Årskortinnehaverne må imidlertid vike plass for spillere som har betalt for å spille i tennishallen, eller 
dersom hallen av andre grunner er opptatt/disponert til annet formål. 

 

NØKKELKORT
Det utleveres nøkkelkort mot et depositumbeløp på kr. 200,- til de som har betalt sesongkort.