Sponsorer

Først må vi si tusen takk til alle våre sponorer. 

Uten dere hadde ikke klubben kunnet tilby ett anlegg 

og tilbud for våre spillere slik som vi gjør i dag.

Sponsorstøtten er en av de viktigste inntekstskildene til klubben.

Som motytelse har vi en klar målsetting om å benytte våre sponsorer når vi selv har behov for å kjøpe varer og tjenester til vår virksomhet på Egersund Squash- og Tennissenter.

Vi har 105 m med reklameskilt i Tennishallen.

Dette fordeler seg på 64 sponsorer som har skiltlengder på hhv 1, 2, 3 og 4 meter.

 

Årsprisen for 1m reklameskilt er kr. 1.300,-,

for 2m 2.600,- osv.